חפש  
 
  עברית   English RSS YouTube FACEBOOK Twitter  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
Winner
 
' +/- ' '
 0   0  0  0   .1 
 0   0  0  0   .2 
 0   0  0  0   - .3 
 0   0  0  0   .4 
 0   0  0  0   SP " .5 
 0   0  0  0   .6 
 0   0  0  0   .7 
 0   0  0  0   .8 
 0   0  0  0   " .9 
 0   0  0  0   .10 
 0   0  0  0  SCE .11 
 
 0   0  0  0   .12 
 
         
 
 
 
 
 
 
 48-73   -  15:45  15.09.2014
 89-89   -  13:15  15.09.2014
 61-65   -  19:30  18.09.2014
 79-64   - /  19:00  18.09.2014
 62-88  -  21:30  19.09.2014
 60-92  -  20:15  20.09.2014
   / -  16:00  21.09.2014
    -  18:00  21.09.2014
 
 
 
 
- 2014
 
 
/
21/09 '
21/09 /
18/09
15/08
13/09
11/09
09/09 /
09/09 /
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 22  
 
 
 
 
 
 

Winner
 
 
 
   
 
 
,

 
 :  ''

 
   ''

 
:    , ''

 
 -